Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” zaprasza do uczestnictwa w „Misyjnej Drodze Krzyżowej Prześladowanych”, które odbędzie się 2 marca 2018 r. o godz. 19.00 na terenie Wiosek Świata – Parku Edukacji Globalnej przy ulicy Tynieckiej 39 w Krakowie.

Irak, Chiny, Sudan, Syria. Lista krajów, w których chrześcijanie doświadczają prześladowań, jest bardzo długa. „Misyjna Droga Krzyżowa Prześladowanych” to 14 stacji w 14 krajach na całym świecie, w których chrześcijanie cierpią ze względu na wyznawaną wiarę (www.misje.pl).

Przedstawiamy najnowszą statystykę dotyczącą zamordowanych w 2017 roku, którzy pracowali w duszpasterstwie.
Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w ciągu roku 2017 zostały zabite 23 osoby pracujące w duszpasterstwie: 13 kapłanów, 1 brat zakonny, 1 siostra zakonna i 8 osób świeckich. Ósmy rok z kolei najwyższą liczbę zamordowanych odnotowano w Ameryce, gdzie zginęło 11 osób (8 kapłanów, 1 brat zakonny i 2 osoby świeckie) i w Afryce – 10 osób (4 kapłanów, 1 siostra zakonna i 5 osób świeckich).

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media