Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W ostatni weekend lutego (23-25 lutego 2018 r.) młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji radomskiej przeżywali w Turnie (diec. radomska) swoje wielkopostne rekolekcje, które poprowadzili ks. Maciej Będziński oraz s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych.

Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, z radością przyjął zaproszenie na rekolekcje z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. „Dla mnie to troszkę powrót do przeszłości. Pracując na dwóch parafiach zawsze byłem asystentem takiej grupy młodzieżowej i wiem, że mają misyjny potencjał” – powiedział ks. Maciej. „Praca z młodymi to najbardziej odpowiedzialna, ale też najradośniejsza posługa w Kościele. Trzeba mieć dla nich dużo czasu, miłości i troszkę pieniędzy” – mówił o KSM ks. bp Henryk Tomasik, wieloletni duszpasterz KSM i Światowych Dni Młodzieży.

Chociaż KSM nie jest stowarzyszeniem o charakterze misyjnym, jednak służba ojczyźnie i Kościołowi, jaka jest wpisana w charyzmat i duchowość, nie kłócą się z zaangażowaniem w sprawy całego Kościoła. Te rekolekcje pokazały, że misjonarzami można być wszędzie, a świadectwo życia jest głoszeniem Dobrej Nowiny.
W misyjny klimat rekolekcji wprowadziła młodych droga krzyżowa. Tematami konferencji było cierpienie młodych, modlitwa „Ojcze nasz”, mechanizmy pokus i Boże Miłosierdzie.

Skupieniu modlitewnemu towarzyszył śpiew godzinek, jutrznia i nieszpory. Nowością była modlitwa oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych (lectio divina). Nie zabrakło spotkań i gorących dyskusji.
„Dziękuję całemu zarządowi diecezjalnemu KSM oraz ks. Grzegorzowi Łabądziowi – kapłanowi według serca Jezusa – za zaproszenie i świadectwo otwartych misyjnych serc” –
wyraził swoją wdzięczność ks. Maciej Będziński.

W rekolekcjach uczestniczyło 108 osób z KSM.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media