Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Na zakończenie mającego ponad stuletnią tradycję Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) o. Andrzej Madej OMI, odpowiedzialny za Kościół katolicki w Turkmenistanie, udzielił wywiadu agencji informacyjnej Papieskich Dzieł Misyjnych (Fides).

Kościół katolicki w Turkmenistanie odrodził się w roku 1997. Przez trzynaście lat obecność oblatów postrzegano tam jedynie jako reprezentację Ambasady Watykańskiej. Na początku wierni spotykali się w prywatnych domach, a Mszę św. odprawiano na dyplomatycznym terytorium Nuncjatury Apostolskiej Aszchabadu. W roku 2010 rząd oficjalnie uznał obecność Kościoła katolickiego.
Katolicka społeczność Turkmenistanu, składająca się z około 200 wiernych, gromadzi się w kaplicy Przemienienia Pańskiego w Aszchabadzie, stolicy kraju, i jest prowadzona przez dwóch misjonarzy ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.
„Ekumeniczny wymiar naszej obecności katolickiej towarzyszy nam każdego dnia. W naszej kaplicy w Aszchabadzie protestancka wspólnota ewangelicka, zwana Słowem Życia, gromadzi się prawie w każdą niedzielę. To jest wzajemna wymiana. Czasem my, katoliccy misjonarze, jesteśmy wezwani do bycia kaznodziejami podczas cotygodniowych spotkań modlitewnych wspólnoty protestanckiej. Kilka dni temu podczas celebracji eucharystycznej chłopiec wiary ewangelickiej dał świadectwo o tym, jak Jezus Chrystus uwolnił jego życie od narkotyków i alkoholizmu” – powiedział o. Andrzej Madej. Wyjaśnił również, w jaki sposób duch komunii jest także podstawą ewangelizacji: „Czasem spotykam się z protestanckim pastorem w różnych regionach Turkmenistanu, gdzie razem się modlimy i razem nauczamy w domach rodzin, które nas przyjmują”.
Mówił również o dobrych stosunkach pomiędzy katolikami a wiernymi Kościoła prawosławnego: „Od czasu do czasu uczestniczę w ich modlitwach i prawie zawsze na Wielkanoc lub Boże Narodzenie. Mam bowiem świadomość, że wszyscy jesteśmy częścią ludu Bożego”. Ojciec Andrzej wyraził nadzieję na pełną jedność: „Modlimy się, abyśmy, prędzej czy później, mogli wspólnie sprawować Eucharystię, jak o to prosili papież Paweł VI i patriarcha Atenagoras w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ich marzenie jest naszym marzeniem”.
Turkmenistan ma ponad 5 milionów mieszkańców, 90% z nich to muzułmanie.
Fides 26/1/2018, Fot. o. Rafał Chilimoniuk OMI

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media