Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Intencja mięsiąca maja 2016 roku:

Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

darowizna

Przelew online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi non quis exercit ationem culpa nesciunt nihil aut nostrum explicabo

animacja

Animacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi non quis exercit ationem culpa nesciunt nihil aut nostrum explicabo

formacja

Formacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi non quis exercit ationem culpa nesciunt nihil aut nostrum explicabo

media

Przeczytaj Misje dzisiaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi non quis exercit ationem culpa nesciunt nihil aut nostrum explicabo

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻANIEC MISYJNY

Misyjne korzenie Różańca odkrył na nowo ks. abp Fulton J. Sheen (1895-1979), dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby każdy chrześcijanin modlił się w intencjach całego Kościoła, dlatego każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów. 

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

skierowaną do młodych. Może ona realizować się w ramach istniejących już grup i ruchów, które zgodnie naturą Kościoła trzeba umisyjniać. Dlatego celem inicjatywy jest towarzyszenie młodym na ich drodze wiary, w pogłębianiu osobistej więzi z Chrystusem

MISYJNE APOSTOLSTWO CHORYCH

Kapelani szpitalni – misjonarze miłosierdzia